luni, 21 iulie 2014

Cuvinte ce m-au transformat

Simt nevoia să scriu acele cuvinte, expresii, propoziţii fraze, dar cuvinte, în esenţă, care au schimbat ceva în gândirea şi în sufletul meu, nu pentru a nu le uita, ci poate vor ajuta pe cei ce le vor citi. Le voi scrie pe măsură ce mi le aduc aminte.

1. "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa!" - am citit şi am înţeles într-o noapte unde şi cât de aproape şi la îndemână este ceea ce căutam eu, adică adevărul.

2. "Vrăşmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţin ştiu în lume că omul nu are pe pământ vrăjmaşi afară de sine însuşi". (din Rugăciunea pentru vrăjmaşi a Marelui Mitropolit Sârb Nicolae Velimirovici)sursa foto

3."Nimic nu este ceea ce pare a fi!" (din Twin Peaks) - Asta-mi răsună în urechi de vreo 20 de ani de când am văzut serialul.

4. "Avem timp pentru toate. Să dormim,să alergăm în dreapta şi în stânga,să regretăm ce-am greşit şi să greşim din nou,să-i judecăm pe alţii şi să ne absolvim pe noi înşine,avem timp să citim şi să scriem,
să corectăm ce-am scris, să regretăm ce-am scris,
avem timp să facem proiecte şi să nu le respectăm,
avem timp să ne facem iluzii
şi să răscolim prin cenuşa lor mai târziu.
Avem timp pentru ambiţii şi boli,
să învinovăţim destinul şi amănuntele,
avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare,
avem timp să ne-alungăm întrebările,
să amânăm răspunsurile,
avem timp să sfărâmăm un vis şi să-l reinventăm,
avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem,
avem timp să primim lecţii şi să le uităm după-aceea,
avem timp să primim daruri şi să nu le-nţelegem.
Avem timp pentru toate.
Nu e timp pentru puţină tandreţe.
Când să facem şi asta murim.     (Scrisori imaginare) - Cand citesc ceva scris de Octavian Paler, îl înţeleg atât de bine de parcă mie mi-ar fi scris.

5.
1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
2. Acesta era întru început la Dumnezeu.
3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
4. Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.
5. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.
6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.
7. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el.
8. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină.
9. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.
10. În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
11. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
12. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu,
13. Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut.
14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.(http://bibliaortodoxa.ro/noul-testament/35/Ioan