vineri, 25 iulie 2014

Medierea. Dezavantajele medierii

Orice lucru pe lumea asta are o parte bună şi o parte rea. Despre avantajele procesului de mediere am vorbit aici. Dar care sunt dezavantajele lui? In continuare voi enumera cateva:

1.      Părţile participa liber la procesul de mediere, fapt ce poate determina  urmatoarele inconveniente:
a.       Procesul de mediere nu poate începe în lipsa acordului informat al cel puţin două părţi implicate în dispută (chiar dacă medierea pare cea mai potrivită şi eficientă metodă de soluţionare a disputei respective)
b.      Procesul de mediere se închide o dată cu renunţarea uneia dintre părţi  oricând pe parcursul acestuia şi în orice etapă
2.      Procesul de mediere poate sa nu acopere toate problemele pe care părţile le au în realitate, în măsura în care aceştia nu le identifică.
3.      Acordul de mediere semnat de părţi nu este o garanţie că disputa a încetat, atâta timp cât părţile nu implementează soluţiile identificate prin procesul de mediere. Nu exista o modalitate de a constrângere una din părţi să-şi indeplinească obligaţiile asumate. Excepţie fac doar acele acorduri consfinţine de instatţă sau autentificate de notar.
4.      Sistemul normat de mediere din Romania poate prezenta riscuri din punct de vedere al calităţii serviciilor (ex. absolvenţii cursurilor de formare a mediatorilor, cu durata de minim 80 de ore, autorizaţi conform legii, pot media în orice tip de disputa, indiferent de tipul şi de dificultatea acesteia,  în ciuda faptului că nu au experienţa practică sau nu beneficiază de îndrumarea unui mediator cu experienţă)
5.      În procesul de mediere pot fi cheltuite resurse mai mari decât atunci când s-ar comunica eficient, dar mai mici decât la soluţionarea disputelor prin metode clasice (litigiu soluţionat de instanţa de judecată.
6.      Pentru siguranţa părţilor şi a procesului de mediere, este necesar ca mediatorul care asistă  părţile in soluţionarea disputelor să aibă competenţe si experienţă înalte, multi-disciplinare.
7.      Părţile pot lua hotărârile pe care le consideră corecte, indiferent de opiniile mediatorului, recomandări, bune practici, experienţe anterioare, etc.
8.      Introducerea obligativităţii informării cu privire la mediere prin Legea 115 din 2012 de modificare şi completare a Legii 192-2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cât şi declararea acesteia ca fiind neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 266 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial  partea I nr. 464 din 25 iunie 2014 (adică bâlbâieli legislative nepermise de care o să mai vedem cât de curând), au dăunat instituţiei medierii, au creat confuzie, nesiguranţă şi neîncredere în rândul beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari ai medierii. 

Deşi se poate observa că există mai multe avantaje ale procesului de mediere decât dezavantaje, cu toate acestea, numărul de medieri este scăzut (nu am statistici, dar logica îmi spune că atâta timp cât numărul de dosare pe cap de judecător este în creştere, deşi ar putea cel puţin rămâne constant, înseamnă că cei ce-şi caută dreptatea apelează la justiţie în loc să caute metode alternative de soluţionare a disputelor), informaţiile despre beneficile medierii nu circulă, nu sunt răspândite sau sunt prea puţine. De aceea mai adaug şi eu informaţii aici.