sâmbătă, 12 iulie 2014

Medierea. Calităţile mediatorului

La începutul anului 2010 am văzut afişat la sediul CCIA Sibiu anunţul de organizare a cursului de formare Mediator şi mi-am zis: Asta-i!, Asta mi-ar plăcea să fac! Nici nu ştiam despre ce e vorba exact, ci mă imaginam pe mine între două persoane certate, încercând să le împac.
În timpul cursului am aflat că mediatorul nu împacă pe nimeni, ci oferă celor două sau mai multe părţi aflate în conflict condiţiile, instrumentele, mijloacele de a ajunge singuri la soluţia problemei lor. Ştii că medierea a avut succes când părţile pleacă împreună de la mediator, întrebându-se Ce am căutat noi aici?
Vreau să vorbesc astăzi despre calităţile pe care trebuie să le aibă un mediator (care nu sunt puţine deloc).
Mediatorul este:
independent;
imparţial (nepărtinitor, obiectiv), neutru şi echidistant; 
- recunoscut de autorităţile de referire, foruri profesionale şi/sau autorizat în condiţiile stipulate de anumite norme. În România, cadrul legal al desfăşurării acestei profesii libere este prevăzut de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Mediatorul trebuie: 

- să posede competenţele profesionale şi experienţa practică necesare asistării cazului în care acordă serviciul.
- să posede competenţe personale necesare asistării părţilor (talent nativ şi înnăscut, sensibilitate, înţelegere, empatie, compasiune, înţelepciune, creativitate, delicateţe, echilibru, intuiţie).
- să nu aibă vreun interes în cauza adusă spre asistare;
- să asigure confidenţialitatea procesului
- să respecte diversitatea , accesul egal la oportunităţi, să respecte drepturile omului;
- să determine schimbări de paradigmă în abordarea unei dispune sau a unui conflict;
- să fie acceptat de părţile aflate în dispută.

Mediatorii:
- comunică permanent cu toate părţile participante la procesul de soluţionare a disputelor, deci îmbunătăţeşte comunicarea sau chiar reînnoadă relaţii interpersonale;
- facilitează desfăşurarea proceselor de soluţionare a disputelor în care sunt angajate;
- negociază cu părţile toate elementele ce constituie procesul de mediere precum şi parametrii acestora (condiţii de desfăşurare, locaţii, proceduri, inventare de activităţi, reguli şi norme ce reglementează procesul, etc.)
- are rol de agent al realităţii
- sunt agenţi de legătură între părţile participante la proces
- sunt formatori de competenţe de bază.

Mediatorii nu sunt terapeuţi, nu consiliază, nu dau sfaturi, nu stabilesc adevărul şi dreptatea şi nu oferă soluţii.

Legea nr. 192 din 2006 prevede la art. 7 următoarele:
Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)are capacitate deplină de exerciţiu
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere statutului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii sau a unui program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizată ca mediator , în condiţiile prezentei legi.

Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are capacitate deplină de exerciţiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel maşter în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.
Legea nr. 192/2006 actualizată prin:Legea 115/2012 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator din 4 iulie 2012, Monitorul Oficial 462/2012;

Detalii: http://legeaz.net/legea-medierii-192-2006/art-7
Art. 7
Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are capacitate deplină de exerciţiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel maşter în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.

Detalii: http://legeaz.net/legea-medierii-192-2006/art-7


Art. 7
Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are capacitate deplină de exerciţiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel maşter în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.

Detalii: http://legeaz.net/legea-medierii-192-2006/art-7

Cam acestea sunt în mare calităţile unui mediator.
Aveţi curajul să apelaţi la un mediator înainte de a merge în instanţă pentru a vă soluţiona problema. Judecătorul este independent, impartial şi neutru, însă are atât de multe alte cazuri în afară de al dumneavoastră, încât nu are timpul fizic de a vedea  toate aspectele ( În anul 2012 încărcatura pe judecător era de 982 dosare, iar în anul 2013 de 1146 dosare. Deci "trendul" este crescător . informaţie luată de pe portal.just. ro).  Astfel, va dicta o soluţia care va mulţumi cel mult
o parte. La mediator ambele părţi, sau toate părţile au câştig de cauză. Dar despre avantajele medierii voi scrie mai pe larg altădată.


Mi-ar placea să-mi împărtăşiţi dacă aţi găsit aceste calităţi în mediatorii care v-au asistat sau poate mai sunt şi altele pe care le-am omis.